POLITYKA PYWATNOŚCI

data ostaniej aktualizacji: 25-05-2018

Poniższy dokument reguluje Politykę prywatności i plików „cookies” strony internetowej prowadzonej w domenie maxiparking.pl (zwanej dalej Stroną).

Administrator Strony

Administratorem Strony oraz danych osobowych zawartych na Stronie jest Zespół Maxi Parking.

Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: biuro@maxiparking.pl

Dane osobowe

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników Strony w następującym zbiorze:

“ZBIÓR DANYCH OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z FORMULARZA REZERWACJI PARKINGU”

 • zakres przetwarzanych danych: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, dodatkowe uwagi dotyczące rezerwacji np. numer rejestracyjny pojazdu
 • cel przetwarzania danych: dane osobowe pozyskane z formularza rezerwacji przetwarzane są w celu potwierdzenia oraz dokonania rezerwacji miejsca parkingowego
 • podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes Usługodawcy (przetwarzanie na żądanie osoby, której dane dotyczą – chęć dokonania rezerwacji).

Administrator danych osobowych dochowuje szczególnej i należytej staranności w celu ochrony praw Użytkowników, których dane podlegają przetwarzaniu, a w szczególności zapewnia, aby dane te były: przetwarzane zgodnie z prawem, zbierane tylko dla wyszczególnionego powyżej celu, nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższym celem, adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, odpowiednio zabezpieczone, przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą.

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych zastrzega, iż zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, może powierzyć przetwarzanie danych osobowych Użytkowników, których danymi administruje, innym firmom w celu prawidłowego wykonania przez te firmy czynności związanych np. z hostingiem, administracją, utrzymywaniem oraz zarządzaniem Stroną, a także z dochodzeniem roszczeń oraz wyjaśnieniem okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną.

Uprawnienia Użytkownika

Użytkownikom przysługuje prawo kontroli przetwarzania danych, które ich dotyczą. Jest to zwłaszcza prawo do:

 • dostępu do treści swoich danyc
 • poprawiania lub uzupełnienia swoich danych osobowyc
 • czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania swoich danych osobowyc
 • usunięcia swoich danyc
 • wniesienia sprzeciwu do przetwarzania anych osobowyc
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego

Jeśli użytkownik chce skorzystać z któregoś ze swoich praw, proszony jest o kontakt mailowy z Administratorem danych osobowych: biuro@maxiparking.pl

Pliki Cookies

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie Użytkownika podczas gdy odwiedza on różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.

Pliki cookies są stosowane w celu śledzenia ruchu na stronie, ułatwiają prawidłowe funkcjonowanie witryny, a także pomagają dostosować stronę do wymagań poszczególnych internautów, zapamiętując ich preferencje oraz sposób zachowania w serwisie. Mogą być także wykorzystywane do przechowywania haseł i danych do logowania.

Zarządzanie plikami cookies

Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym.

Informacje dotyczące zmiany ustawień plików cookies w najpopularniejszych przeglądarkach dostępne są na poniższych stronach:

Pliki cookies wykorzystywane na naszej Stronie

Na naszej Stronie wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

 • Sesyjne pliki cookies są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

Nasza Strona umieszcza pliki cookies wykorzystywane przez partnera Google Inc. Wynika to z faktu, że na stronie zainstalowane jest narzędzie Google Analitycs, który zbiera anonimowe informacje o odwiedzanych podstronach naszej witryny. Pliki cookies wykorzystywane przez partnera podlegają jego własnej polityce prywatności. Jeśli Użytkownik chce zablokować zbieranie danych przy pomocy tego narzędzia może skorzystać z linku: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Na naszej Stronie są następujące pliki cookies:

_ga – ten rodzaj plików cookie jest związany z Google Universal Analytics. Jest on używany do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie im losowo wygenerowanych numerów jako identyfikatorów klienta i wykorzystywany jest do obliczenia ilości odwiedzających (czas przechowywania: 760 dni).

_gat – ten rodzaj plików cookie jest związany z Google Universal Analytics. Jest używany do monitorowania i śledzenia zachowania odwiedzających stronę, anonimowo. Plik ten nie przechowuje żadnych informacji o użytkowniku i wykorzystywany jest do ograniczania liczby zapytań wysyłanych do usługi doubleclick.net.(czas przechowywania: 10 minut).

_gid – służy do odróżniania poszczególnych sesji (odwiedzin). Jest on odnawiany każdorazowo po przesłaniu danych do Google Analytics (czas przechowywania: 24 godziny).

Inne pliki cookies używane na naszej stronie:

Inne

Strona zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Nie ponosimy odpowiedzialności za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności. Zalecamy do zapoznania się z polityką prywatności tych stron po wejściu na nie.

 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.